Transparència

MEMÒRIES
Per tal que qualsevol persona pugui consultar les dades relatives a la nostra activitat i funcionament, d’acord amb el nostre compromís amb la transparència i el bon govern, us posem a la vostra disposició les darreres memòries de la Fundació:

FAD SJD MEMORIA 2015

FAD SJD MEMORIA 2016

FAD SJD MEMORIA 2017

FAD SJD MEMORIA 2018

FAD SJD MEMORIA 2019

 POLÍTICA DE QUALITAT
Des de la Fundació d’Atenció a la Dependència SJD (FAD SJD), contemplem el concepte de qualitat des d’una doble mirada. Per una banda, s’enfoca la qualitat com a valor identitari i d’altra, des del compromís, professionalitat i respecte que ens mereixen les persones a les que l’entitat adreça els seus serveis.
En síntesi, la qualitat constitueix l’eix vertebrador des d’on s’enfoquen les polítiques i estratègiques de la Fundació:

POLÍTICA DE QUALITAT FAD SJD

 

Canal anònim per denunciar fets que podrien ser constitutius d’un acte il·lícit contrari als valors de l’Orde de SJD: https://canaldenuncia.sjd.es