Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

juan-ciudad


La Fundació d’Atenció a la Dependència
pertany a la Província Sant Joan de Déu d’Espanya de l’Orde Hospitalari, una institució sense afany de lucre que pertany a l’església catòlica i es dedica a l’atenció sanitària, sociosanitària, social, docent i de recerca a través de diversos dispositius, entre els que s’inclouen hospitals, centres de salut mental, centres per a persones amb discapacitat, per a persones grans i per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

L’Orde Hospitalari sosté un model d’atenció integral centrat en la persona assistida i en el seu entorn social i familiar, adaptat als reptes de la societat actual, amb els objectius de promocionar i millorar la salut de les persones i la seva qualitat de vida sense distinció per qüestió de gènere, creences o origen, i per a crear una societat més justa i solidària.

A Espanya, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu compta amb una xarxa de 80 centres sanitaris, socials, sociosanitaris, docents i de recerca que atenen a quasi un milió de persones a l’any. Està integrada per 180 Germans, 15.000 professionals, quasi 3.500 voluntaris i nombrosos donant i benefactors.

Al món, l’Orde Hospitalari està present en 52 països amb 405 centres y fundacions socials, sanitaris, docents i de recerca al món, realitzant més de 35.000.000 d’atencions a l’any. Aquesta tasca és possible gràcies a la implicació de 1.012 Germans, 65.000 professionals i 23.500 voluntaris/es.

VALORS

El valor central de l’Orde Hospitalari és l’HOSPITALITAT. És des de l’opció per aquest valor i el seu desenvolupament que, els que formem part de la família hospitalària, volem contribuir al desenvolupament i benestar de la nostra societat. Els valors assumits per tots els centres de l’Orde Hospitalari al món són:

 

HOSPITALITAT: Qualitat, Respecte, Responsabilitat i Espiritualitat.

  • L’hospitalitat s’expressa mitjançant la qualitat, que és la base essencial del nostre servei i de la nostra gestió.
  • La qualitat es tradueix en respecte per totes les persones que arriben als nostres serveis i als nostres centres.
  • Acollir amb respecte a l’altre ens aboca sense remei a la responsabilitat, criteri fonamental per al nostre servei i gestió, seguint fidelment els ideals de Sant Joan de Déu basats en la justícia, l’ètica i la sostenibilitat.
  • I, finalment, des d’aquesta responsabilitat s’explica la dimensió o valor de l’espiritualitat.
  • L’espiritualitat per a guiar a cada persona en la seva recerca de significat, de religió i de transcendència. Des dels centres i cases de l’Orde, s’ofereix atenció espiritual a totes les persones de manera independent a com aquesta sigui viscuda o expressada a través d’altres confessions.

 

Més informació: www.sjd.es 

Publicacions de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu