Formació a mida

Oferim també formació a mida per aquelles entitats que ho desitgin adaptant els títols propis a les necessitats específiques.

Cursos generals d’atenció domiciliària:

CURS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Objectiu general: Desenvolupar les competències professionals aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar l’autonomia d’una persona amb dependència i/o discapacitat en l’entorn domiciliari.

Hores formatives: 300 hores (200 h teòriques i 100 h habilitats pràctiques)

Requisits:

  • 18 anys complerts i DNI/NIE/Passaport en vigor
  • Coneixements suficients de llengua castellana

 Sortides professionals (curs 300 h + Acredita’t):

  • Centres de dia i residencials per a persones grans (vàlid només a Catalunya)
  • Empresa d’atenció domiciliària
  • Pisos tutelats
CURS BÀSIC PER A CUIDADORS PROFESSIONALS

Objectiu general: Desenvolupar les competències professionals i actitudinals necessàries per al correcte

desenvolupament del rol de cuidador professional d’una persona en situació de dependència/discapacitat.

Hores formatives: 75 hores teòric pràctiques.

Requisits:

  • Tenir 18 anys i DNI/NIE o passaport en vigor
  • Coneixements suficient de llengua castellana

Sortides professionals:

  • Domicili particular

Cursos monogràfics:

MONOGRÀFIC D’ATENCIÓ A PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL

Objectiu general: Dotar de coneixements elementals a cuidadors professionals per donar resposta a les necessitats bàsiques de la vida diària de les persones amb problemes de salut mental

Hores formatives: 20 hores

Requisits: Tenir coneixements o experiència sobre l’atenció a persones dependents

MONOGRÀFIC ATENCIÓ A PERSONES AMB DEMÈNCIA

Objectiu general: Proporcionar els coneixements necessaris per assegurar una atenció adient a les persones afectades de demència

Hores formatives: 15 hores

Requisits: Tenir coneixements o experiència sobre l’atenció a persones dependents

MONOGRÀFIC D’ATENCIÓ A PERSONES EN EL PROCÉS FINAL DE LA VIDA

Objectiu general: Conèixer les característiques i necessitats de les persones amb malaltia crònica avançada o en situació de fi de vida

Hores formatives: 25 hores

Requisits: Tenir coneixements o experiència sobre l’atenció a persones dependents

MONOGRÀFIC D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE PLURIDISCAPACITAT

Objectiu general: Adquirir coneixements específics sobre el concepte de discapacitat en la infància

Hores formatives: 20 hores

Requisits: Tenir coneixements o experiència sobre l’atenció a persones dependents

AUTOCURA DEL CUIDADOR

Objectiu generalMillorar els recursos i les habilitats pel desenvolupament saludable en l’àmbit laboral

Hores formatives: 20 hores

Requisits: Tenir coneixements o experiència sobre l’atenció a persones

MOBILITZACIONS CONSCIENTS

Objectiu general: Adquirir millor percepció motriu durant les mobilitzacions en la persona en situació de dependència

Hores formatives: 16 hores

Requisits: Tenir coneixements o experiència sobre l’atenció a persones dependents

 

COM REALITZAR LA TEVA MATRÍCULA?

Posa’t en contacte amb la FAD-SJD per telèfon (93 365 29 65 ext. 2) o envia un correu electrònic a fad.formacio@sjd.es