FAD SJD

La Fundació d’Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu (FAD SJD) és una entitat sense ànim de lucre vinculada a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones.
A la FAD SJD, tenim una doble missió:
  1. ASSITENCIAL: oferir un servei atenció domiciliària personalitzat, integral i especialitzat a persones amb pèrdua d’autonomia.
  2. SOCIAL: professionalitzar a persones cuidadores a través de la formació i la inserció:

 

El Servei d’Atenció Domiciliària es desplega en diferents línies d’actuació: