Direcció

  • Núria Codorniu, Directora i Responsable Assistencial
  • Jesús Loro, Adjunt a Direcció i Responsable Administració
  • Maddelen Cerdán, Responsable RRHH