Àrea Assistencial

 • Responsable Àrea Assistencial:
  • Núria Codorniu Zamora
 • Coordinadora Comunitats Religioses:  
  • Raquel Alcalá Solà
 • Coordinadora Serveis d’Atenció Domiciliària:
  • Maria Merlo
 • Supervisió Comunitat Religiosa:
  • Miriam Rigual
 • Suport Coordinació Serveis d’Atenció Domiciliària:
  • Anna Cabedo
 • Planificació de serveis:
  • Lucía Jiménez
  • Núria Amposta
 • Persones professionals d’atenció domiciliària:
  • Infermeres assistencials, gerocultores, cuineres, fisioterapeutes, Auxiliars d’Ajuda a Domicili, netejadores.