Equip

L’equip humà de la Fundació és el valor nuclear de la mateixa. Aquest està format per:
  • Equip de professionals d’estructura i suport que s’ubiquen a la seu de la Fundació.
  • Equip de persones cuidadores professionals que tenen el seu lloc de treball als diferents domicilis, centres i comunitats on prestem serveis.

 

Tanmateix, a la FAD SJD s’integren:
  • Persones voluntàries que ofereixen el seu temps i coneixements en acompanyaments a persones i suport als alumnes que es formen a la FAD SJD.
  • Professionals docents que col·laboren en el programa de formació de la Fundació.

 

Cadascuna de les persones, dona valor i contribueix a desenvolupar el projecte de la nostra entitat.