CERTIFICACIO ISO 9001:2015

La FAD-SJD aconsegueix la Certificació ISO 9001:2015 en el seu compromís per la qualitat dels seus serveis