Persones grans

Suport i acompanyament a persones que, per la seva edat, pèrdua d’autonomia, risc o grau de dependència, tinguin limitacions per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Persones grans

Infància

Acompanyament a nens que presenten algun tipus de discapacitat o trastorn de conducta, tant al domicili com a l’àmbit hospitalari.

Infància

Malalties cròniques

Atenció a persones amb problemes de salut crònics que requereixen una ajuda per a la supervisió del tractament i l’assistència.

Malalties cròniques

Salut mental

Acompanyaments lúdics i terapèutics, tant a les institucions sociosanitàries com als domicilis.

Salut mental i discapacitat

Tractaments pal·liatius

Atenció i acompanyament a persones que reben tractaments pal·liatius, tant a les institucions sanitàries com als domicilis.

Tractaments pal·liatius

Comunitats religioses

Gestió integral de la infermeria a les comunitats religioses.

Comunitats religioses