Inserció

Una de les nostres missions inclou el desenvolupament d’un projecte social que té com a objectiu desplegar un programa d’inserció laboral adreçat a persones en situació de vulnerabilitat social.
El programa d’inserció laboral està vinculat al programa de formació de la pròpia Fundació.
L’alumnat que superi la formació oficial, que acredita les competències professionals necessàries per desenvolupar activitat laboral com a persona cuidadora, podrà formar part de la borsa de treball de la Fundació.
El nostre programa d’inserció laboral és un procés vinculat a donar resposta a les sol·licituds d’atenció de les persones o famílies que necessiten el suport d’un/a cuidador/a professional al seu domicili. Aquesta persona cuidadora serà seleccionat de la borsa de treball seguint els criteris de competències i adequació a les necessitats expressades i detectades per les persones usuàries o famílies.
La persona cuidadora assignada a un servei sempre està acompanyada i tutoritzada per un equip d’atenció infermera.