Inserció

La FAD-SJD inclou a la seva missió un projecte social que té com a objectiu desplegar un programa d’inserció laboral adreçat a persones en situació o risc d’exclusió social.

El programa d’inserció laboral està vinculat al Programa de Formació de la pròpia FAD-SJD.

L’alumne que supera el Programa Formatiu (Mòduls vinculats al CFGM en Atenció domiciliària  a Persones en situació de dependència) queda integrat a la borsa de treball de la Fundació registrant les seves expectatives, coneixements, competències i preferències.

El programa d’inserció laboral de la FAD-SJD és un procés vinculat a donar resposta a les sol·licituds d’atenció de les persones/families que estant en situació de pèrdua d’autonomia/dependència, necessiten al seu domicili d’un suport de cuidador/a professional. Aquest cuidador serà seleccionat de la borsa de treball seguint els criteris de competències i adequació a les necessitats expressades per les persones/families.

El cuidador assignat al servei sempre estarà acompanyat i tutelat per una infermera gestora de casos.