Formació especialitzada

Programa Formatiu de  Coordinació i Suport a la Direcció de Recursos i Serveis Adreçats a les Persones Grans (SSCB02):

Dirigit a persones treballadores ocupades amb titulació de Grau100% Subvencionat pel SOC i pel Fons Social Europeu

Objectiu general: Aplicar metodologies de gestió de recursos assistencials per a la gent gran, oferint suport en
tasques de coordinació i gestió a la direcció dels diferents serveis i recursos per a persones
majors.

 • Hores formatives: 150 hores
 • Nivell de qualificació professional: 4
 • Modalitat: aula virtual, amb primera sessió de presentació presencial.
 • Data inici: 9 de juliol.
 • Horari: dm i dj: de 16h a 20h i ds: de 9h a 14h.
 • Requisits:
  • Títol de Grau o equivalent en ciències socials o de l’educació, preferentment en Educació Social i Treball Social
  • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent en ciències socials o de l’educació, preferentment en Educació Social i Treball Social
  • Altres acreditacions/titulacions: títol de Grau o equivalent d’altres àrees, sempre que es demostri experiència en l’àmbit de l’acció social de més de 3 anys
  • No es requereix experiència
 • Més informació:  fad.formacio@sjd.es

Programa (detall temari):

 • 1. Mòdul 1 Envelliment i l’atenció en les persones grans (30 hores)
 • 2. Mòdul 2 Models organitzatius i habilitats directives (50 hores)
 • 3. Mòdul 3 Gestió dels Recursos Humans (40 hores)
 • 4. Mòdul 4 Organització i administració financera (30 hores)