Política de Qualitat

La Fundació d’Atenció a la Dependència SJD (FAD-SJD) contempla el concepte de qualitat des d’una doble mirada. Per un costat s’enfoca la qualitat com a valor identitari i d’altra des del compromís, professionalitat i respecte que ens mereixen les persones a les que l’entitat adreça els seus serveis.

En síntesi la qualitat constitueix l’eix vertebrador des d’on s’enfoquen les polítiques i estratègiques de la Fundació: