Persones grans

Donem atenció integral a les persones grans, oferint suport a persones que, per la seva edat, pèrdua d’autonomia, risc o dependència, tinguin limitacions per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Potenciem l’AUTONOMIA de les persones grans vetllant per oferir suport en aquelles activitats que ella mateixa realitzaria si tingués els coneixements, la força, o la voluntat.