Persones grans

Oferim atenció integral a les persones grans per la seva edat, pèrdua d’autonomia o situació de risc, tinguin limitacions per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.
Potenciem l’AUTONOMIA de les persones grans vetllant per oferir suport en aquelles activitats que ella mateixa realitzaria si tingués els coneixements, la força o la voluntat.
El nostre model d’atenció és humanista, centrat en les necessitats essencials de la persona, i en el qual un equip d’atenció infermera avalua i detecta les necessitats de la persona, planifica l’atenció i realitza un seguiment periòdic.

La persona cuidadora professional és qui executa el servei i entre les seves funcions es troben:
  • Suport a la higiene personal i ajuda per al vestit
  • Compres i preparació d’aliments
  • Transferències, trasllats i mobilització dins de la llar
  • Foment de la màxima autonomia
  • Ajuda en l’administració de medicaments prescrits
  • Acompanyament fora de la llar per a possibilitar la participació de la persona usuària en activitats de caràcter educatiu, terapèutic i social
  • Facilitar activitats d’oci en el domicili
  • Suport i acompanyament per a la realització de tràmits d’assistència sanitària i administratius
  • Fomentar estils de vida saludable i actius