Persones amb malalties cròniques

Atenem a persones de qualsevol edat, que puguin estar institucionalitzades o en el sí de la seva mateixa llar, en situació de discapacitat física o malaltia crònica.
L’esperança de vida de les persones a la nostra societat pot generar una llarga vida on es faci necessari vetllar per la qualitat d’aquesta.
A les persones que viuen amb malalties cròniques, que tenen ingressos hospitalaris freqüents i necessiten atencions continuades dels equips sanitaris de proximitat, des de la nostra Fundació els oferim una atenció de continuïtat i en col·laboració amb la seva família en el control de símptomes, seguiment de tractaments i adequació de totes les cures i atencions que afavoreixin el seu benestar a la vida diària.
El nostre equip treballa per la prevenció i la seguretat de les persones de forma coordinada amb d’altres professionals sociosanitaris.