Model d’atenció

El model d’atenció de la FAD Sant Joan de Déu és un MODEL D’ATENCIÓ CENTRAT EN LA PERSONA i té com objectiu fonamental donar suport a les necessitats essencials que pugui tenir derivades de pèrdues d’autonomia o discapacitats i segons les prioritats expressades per la pròpia persona a atendre i la seva família.

 

ESQUEMA DE PROCÉS

 

Aquest model es basa en la intervenció de dues persones professionals rellevants:
  1. Infermer/a: professional que des d’un primer moment gestiona el cas, parla amb la persona, la família i la persona cuidadora seleccionada. És qui valora la situació de limitació de la persona a atendre i serà professional de referència i d’enllaç per assegurar la qualitat de l’atenció, tant en la vessant social com la sanitària.
  2. Cuidador/a: persona professional que es vincularà al domicili i durà a terme les activitats del Pla d’Atenció Personalitzat dissenyat per l’equip d’infermeria i consensuat amb la persona.

 

L’infermera/gestora de casos lidera i coordina. Entre les seves funcions, s’inclouen:
  • Valoració integral de les necessitats de la persona a atendre i de les necessitats de la família
  • Selecció de la persona cuidadora conjuntament amb altres professionals de la Fundació
  • Establiment d’un Pla d’Atenció Individual per a cada persona a atendre
  • Seguiment continuat de la persona cuidadora
  • Assessora sobre les possibles barreres a la llar i els ajuts tècnics necessaris
  • Seguiment del cas segons el nivell de complexitat identificat
  • Avalua el resultat de l’atenció i el grau de satisfacció de les persones ateses

 

La persona cuidadora porta a terme el Pla d’Atenció Personalitzat, que inclou:
  • Atenció personal a les activitats bàsiques de la vida diària: higiene, alimentació, vestir, mobilitzacions…
  • Atenció a les activitats instrumentals de la vida diària: preparació del menjar, cura de la casa, roba, medicació…
  •  Suport a la família (descans familiar els caps de setmana, nits, ingressos hospitalaris, etc.) i a les relacions amb l’entorn
  • Acompanyaments lúdics, socials, sanitaris…
  •  Valoració i assessorament sobre el material de suport

 

L’avaluació integral individualitzada incorpora instruments de valoració estandarditzats com el Model de Necessitats Virginia Henderson i escales de valoració com Índex de Barthel, T. Pfeiffer, E. Dowton, nivells de complexitat, identificació de síndromes geriàtrics…
Política de Qualitat
Codi Ètic