Model d’atenció

El model d’atenció de la FAD-SJD és un MODEL D’ATENCIÓ CENTRAT EN LA PERSONA i té com objectiu fonamental donar suport a les necessitats essencials que pugui tenir derivades de pèrdues d’autonomia/dependència o discapacitats i segons les prioritats expressades per la pròpia persona a atendre i la seva família.

ESQUEMA DE PROCÉS

Aquest model es basa en la intervenció de dos professionals rellevants:

 1. La Infermera: És la professional que des d’un primer moment gestiona el cas, parla amb la persona, la família i el cuidador/a seleccionat. La infermera és la persona que valora la situació de limitació de la persona a atendre i serà el professional de referència i d’enllaç per assegurar l’atenció tant en la vessant social, com la sanitària.
 2. El Cuidador: És el professional que es vincularà al domicili i durà a terme les activitats del Pla d’Atenció Personalitzat dissenyat per la infermera i consensuat amb la persona.

La infermera/gestora de casos lidera i coordina:

 • La valoració integral de les necessitats de la persona a atendre i les necessitats de la família.
 • La selecció del cuidador conjuntament amb altres professionals de la Fundació
 • Estableix un Pla d’Atenció Individual per a cada persona a atendre.
 • Estableix una tutela continuada del cuidador professional.
 • Assessora sobre les possibles barreres a la llar i els ajuts tècnics necessaris.
 • Fa el seguiment del cas segons el nivell de complexitat identificat.
 • Avalua el resultat de l’atenció i el grau de satisfacció de les persones ateses.

El cuidador/a du a terme el Pla d’Atenció Personalitzat, que inclou:

 • Atenció personal a les activitats bàsiques de la vida diària: higiene, alimentació, vestir, mobilitzacions…
 • Atenció a les activitats instrumentals de la vida diària: preparació del menjar, cura de la casa, roba, medicació…
 • Suport a la família (descans familiar els caps de setmana, nits, ingressos hospitalaris, etc.) i a les relacions amb l’entorn.
 • Acompanyaments lúdics, socials, sanitaris…
 • Valoració i assessorament sobre el material de suport.

L’avaluació integral individualitzada incorpora instruments de valoració estandarditzats com: Model de Necessitats Virginia Henderson i escales de valoració com: Índex de Barthel, T. Pfeiffer, E. Dowton, nivells de complexitat, identificació de síndromes geriàtrics…

Política de Qualitat 2019

Codi Ètic