Missió – Visió – Valors

MISSIÓ

La missió de la FAD Sant Joan de Déu és doble:
  1. ASSISTENCIAL: millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència tot oferint un servei d’atenció domiciliària personalitzat, integral i especialitzat.
  2. SOCIAL: professionalitzar a persones cuidadores a través de la formació, inserció i tutorització.

VISIÓ

La FAD Sant Joan de Déu vol arribar a ser una organització referent i reconeguda en el sector, treballant en el marc d’un Model Centrat en la Persona en col·laboració amb d’altres professionals i nivells, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de les cures.
La qualitat del servei i les competències i actituds professionals, seran l’element clau a l’hora d’atendre i treballar per i amb les persones en situació de dependència, discapacitat i pluridiscapacitat.

VALORS

Volem transmetre els valors de la nostra Institució, l’Orde de Sant Joan de Déu, i des de l’HOSPITALITAT com a valor central, projectar els valors de:
  • QUALITAT en l’atenció i serveis de proximitat que oferim a les persones i les famílies
  • RESPONSABILITAT davant d’una atenció individualitzada i especialitzada
  • RESPECTE contemplant la dignitat de la persona atesa
  • ESPIRITUALITAT valorant i tenint en compte les seves creences i sentit de la vida