Missió – Visió – Valors

MISSIÓ

La missió de la FAD-SJD és oferir atenció integral a persones de qualsevol edat, que es trobin en situació de limitació o dependència por falta de capacitat psíquica, física o intel·lectual, i necessitin al seu entorn habitual, d’un suport professional que doni resposta a les seves limitacions i al seu estat de salut.

VISIÓ

La FAD-SJD  vol arribar a ser una organització referent i reconeguda en el sector, treballant en el marc d’un Model Centrat en la Persona en col·laboració amb d’altres professionals i nivells, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de les cures. La qualitat del servei i les competències i actituds professionals, seran l’element clau a l’hora d’atendre i treballar per i amb les persones amb dependència, discapacitat i pluridiscapacitat.

VALORS

El nostre Servei d’atenció integral a domicili, vol transmetre els valors de la nostra Institució, l’Orde de Sant Joan de Déu i des de l’HOSPITALITAT com a valor central, projectar els valors de

  • QUALITAT en l’atenció i serveis de proximitat que oferim a les persones i les families
  • RESPONSABILITAT davant d’una atenció individualitzada i especialitzada
  • RESPECTE contemplant la dignitat de la persona atesa
  • ESPIRITUALITAT valorant i tenint en compte les seves creences i sentit de la vida