Infància

Infants amb discapacitats, pluridiscapacitats, trastorns de conducta i/o problemes de salut temporals o crònics.

L’assistència a aquests nens i nenes es realitza amb estreta col•laboració amb la família, el seu equip sanitari i els seus educadors.