Formació ocupacional

Els certificats de professionalitat (CP) són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (SSCS0208):

Objectiu general: atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Hores formatives: 450 hores (370 h teòriques i 80 h de pràctiques)
Nivell de qualificació professional: 2
Modalitat: Presencial
Data inici: 12 de desembre
Horari: de 9:30h a 15:00h, de dilluns a divendres
Inscripcions
Més informació: fad.formacio@sjd.es

Continguts:

MF1016_2: Suport a l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional. (100 hores) 

 • UF0127: Suport a la recepció i acolliment en institucions de persones dependents. (30 hores)
 • UF0128: Suport a l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions. (70 hores)

MF1017_2: Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions. (70 hores) 

MF1018_2: Intervenció a l’atenció sociosanitària en institucions. (70 hores) 

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)

 • UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. (30 hores)
 • UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. (50 hores)
 • UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores)

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions. (80 hores)

 

Títol: les persones que superin el curs obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) emès pel SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).

 Sortides professionals:

 • Centres de dia i residencials per a persones grans
 • Empresa d’atenció domiciliària
 • Pisos tutelats
 • Centres especialitzats d’atenció diürna i residencials de suport extens i generalitzat per a persones amb discapacitat

 

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI (SSCS0108);

Objectiu general: ajudar en l’àmbit sociosanitari en el domicili a les persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Hores formatives: 600 hores (480 h teòriques i 120 h de pràctiques)
Nivell de qualificació professional: 2
Data inici: per determinar
Més informació: fad.formacio@sjd.es

Continguts:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170 hores) 

 • UF0119: Caràcterístiques i necessitats d’atenció higienicosanitària de les persones dependents. (70 hores).
 • UF0120: Administració d’aliments i tractaments a persones dependents al domicili. (50 hores).
 • UF0121: Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents al domicili. (50 hores).

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210 hores)

 • UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili. (80 hores)
 • UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents. (50 hores).
 • UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn. (80 hores)

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100 hores) 

 • UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina a la unitat familiar de persones dependents. (60 hores)
 • UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents (40 hores)

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120 hores)


Títol:
les persones que superin el curs obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108) emès pel SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).

Sortides professionals:

 • Centres de dia i residencials per a persones grans (vàlid només a Catalunya)
 • Empresa d’atenció domiciliària
 • Pisos tutelats

Les classes s’imparteixen a les aules formatives acreditades de la nostra seu de la FAD-SJD.

COM REALITZAR LA TEVA MATRÍCULA?

Posa’t en contacte amb la FAD-SJD per telèfon (93 365 29 65 ext. 2) o envia un correu electrònic a fad.formacio@sjd.es