Formació ocupacional

Els certificats de professionalitat (CP) són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (SSCS0208):

Objectiu general: atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Hores formatives: 450 hores (370 h teòriques i 80 h de pràctiques)
Nivell de qualificació professional: 2
Modalitat: Presencial
Data inici:

 • 19 d’abril –4a edició (persones en atur).  De dilluns a divendres de 9:30h a 15h. Complert, inscripció tancada100% Subvencionat pel SOC i pel Fons Social Europeu.

Requisits:

 • 18 anys complerts i DNI/NIE en vigor
 • Titulació ESO, equivalent o prova de competències clau
 • Inscripció al SOC com a demandant d’ocupació

 Sortides professionals:

 • Centres de dia i residencials per a persones grans
 • Empresa d’atenció domiciliària
 • Pisos tutelats
 • Centres especialitzats d’atenció diürna i residencials de suport extens i generalitzat per a persones amb discapacitat

L’expedició dels certificats la realitza el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i el SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).

 

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI (SSCS0108);

Objectiu general: ajudar en l’àmbit sociosanitari en el domicili a les persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Hores formatives: 600 hores (480 h teòriques i 120 h de pràctiques)
Nivell de qualificació professional: 2
Data inici:  7 de febrer (persones en atur). De dilluns a divendres de 9:30h a 15h. Complert, inscripció tancada. 100% Subvencionat pel SOC i pel Fons Social Europeu

Requisits:

 • 18 anys complerts i DNI/NIE en vigor
 • Titulació ESO, equivalent o prova de competències clau
 • Inscripció al SOC com a demandant d’ocupació

Títol: les persones que superin el curs obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108) emès pel SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).

Sortides professionals:

 • Centres de dia i residencials per a persones grans (vàlid només a Catalunya)
 • Empresa d’atenció domiciliària
 • Pisos tutelats

Les classes s’imparteixen a les aules formatives acreditades de la nostra seu de la FAD-SJD.

COM REALITZAR LA TEVA MATRÍCULA?

Posa’t en contacte amb la FAD-SJD per telèfon (93 365 29 65 ext. 2) o envia un correu electrònic a fad.formacio@sjd.es