Curs d’Atenció Domiciliària a Persones en Situació de Dependència

Quin títol obtindran els alumnes?

Les persones que superin el curs obtindran un Reconeixement Acadèmic de Superació dels Mòduls 2, 3, 4 i 7 del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència emès pel Departament d’Ensenyament de Catalunya.

Quins són els requisits d’accés?

  • 18 anys complerts
  • DNI o NIE en vigor
  • Títol de ESO, títols equivalents o homologats, o prova d’accés.

Quines són les sortides professionals?

Aquest reconeixement acadèmic permet treballar com Assistent d’Atenció Domiciliària a Catalunya. És a dir, permet treballar com cuidador professional en l’atenció a persones en situació de dependència, de qualsevol edat, en l’àmbit domiciliari.

Quin és el calendari del curs?

Hi ha dues edicions a l’any:

  • Primer curs: del 9 de gener al 18 de maig.
  • Segon curs: del 22 de maig al 22 de desembre.

Les classes seran de dilluns a divendres de 9:00 a 14,30.

On s’imparteixen les classes?

Les classes s’impartiran principalment a l’aula formativa de la FAD-SJD i en les instal·lacions de Formació i Treball (entitat vinculada al programa formatiu).