Curs Atenció domiciliària a persones en situació de dependència

Els Curs d’Atenció Domiciliària a persones en situació de dependència es compon de 300 hores lectives de formació.

Quin títol obtindran els alumnes?

Les persones que superin el curs obtindran un títol propi acreditat pel Campus Docent de Sant Joan de Déu.

Quins són els continguts del curs?

Mòdul 1: Higiene i atenció sanitària

Mòdul 2: Atenció psicosocial domiciliària

Mòdul 3: Alimentació i manteniment del domicili

Mòdul 4: Habilitats pràctiques

Quins són els requisits d’accés?

  • 18 anys complerts.
  • Estar en situació d’atur.

 

Quin és el calendari del curs?

Hi ha dues edicions a l’any:

  • Del 4 de febrer al 12 d’abril de 2019 en horari de 9h a 14:30h
  • Del 16 de setembre al 28 de novembre de 2019 en horari de 15h a 20:30h

On s’imparteixen les classes?

Les classes s’impartiran principalment a l’aula formativa acreditada de la FAD-SJD