Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en domicili (SSCS0108)

Quin títol obtindran els alumnes?

Les persones que superin el curs obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en domicili (SSCS0108) expedit pel SOC.

Quins són els requisits d’accés?

  • 18 anys complerts.
  • DNI o NIE en vigor.
  • Estar en situació d’atur.
  • Títol de ESO, títols equivalents o homologats, o prova d’accés.

Quines són les sortides professionals?

Aquest títol permet treballar com Assistent d’Atenció Domiciliària a Catalunya. És a dir, permet treballar com cuidador professional en l’atenció a persones en situació de dependència, de qualsevol edat, en l’àmbit domiciliari.

Quin és el calendari del curs?

Hi ha una edició a l’any:

  • Del 14 de gener al 19 de juny de 2019

Les classes seran de dilluns a divendres de 9:00 a 14,30.

On s’imparteixen les classes?

Les classes s’impartiran principalment a l’aula formativa acreditada de la FAD-SJD