Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en domicili (SSCS0108)

Aquest Certificat de Professionalitat está inclòs en la subvenció Forma i Insereix per la qual la FAD té un compromís de contractació d’un mínim del 40% de l’alumnat que superi amb èxit el curs.

Quin títol obtindran els alumnes?

Les persones que superin el curs obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en domicili (SSCS0108) expedit pel SOC.

Quins són els requisits d’accés?

  • 18 anys complerts.
  • DNI o NIE en vigor.
  • Estar en situació d’atur.
  • Títol de ESO, títols equivalents o homologats, o prova d’accés.

Quines són les sortides professionals?

Aquest títol permet treballar com Assistent d’Atenció Domiciliària a Catalunya. És a dir, permet treballar com cuidador professional en l’atenció a persones en situació de dependència, de qualsevol edat, en l’àmbit domiciliari.

Quin és el calendari del curs?

Es realitzaran 2 edicions a l’any

PREVISIÓ:

L’inici dels cursos dependrà de la resolució favorable per part del SOC.

L’horari previst será en torn de matí (9h a 14:30h) o en torn de tarda (15h a 20:30h)

On s’imparteixen les classes?

Les classes s’impartiran  a l’aula formativa acreditada de la FAD-SJD