Formació

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu adquireix el compromís social de formar i professionalitzar a persones amb vulnerabilitat social perquè pugin desenvolupar-se com a cuidadores professionals en el sector de l’atenció domiciliaria. D’una banda, la proposta formativa està orientada a cobrir les necessitats personals, buscant àmbits de formació professional, segons la normativa legal vigent, amb possibilitats reals d’inserció.
D’altra, oferim formació especialitzada per a professionals amb titulació universitària que ja desenvolupen la seva feina o desitgen introduir-se en aquest sector i necessiten capacitació específica.
Apostem per una formació de màxima qualitat en aliança amb el Campus Docent de Sant Joan de Déu, centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
Tenim la profunda convicció que la reinserció laboral vinculada a la formació de la persona és un element essencial en les seves vides, per l’exercici de la seva autonomia i independència econòmica.
FORMACIÓ OCUPACIONAL:
Certificats de Professionalitat (CP): formació oficial que acredita les competències professionals per desenvolupar activitat laboral en el context d’una empresa ordinària.
L’expedició dels certificats la realitza el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i el SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
Certificats de Professionalitat que s’imparteixen a la FAD SJD:
Per a més informació, envia un correu electrònic a fad.formacio@sjd.es
ACCIONS FORMATIVES:
Títols propis acreditats pel Campus docent Sant Joan de Déu.
Cursos generals d’atenció domiciliària:
  • Curs d’atenció domiciliària a persones en situació de dependència
  • Curs bàsic per a cuidadors professionals
Cursos monogràfics:
  • Monogràfic d’Atenció a persones amb problemes de salut mental
  • Monogràfic Atenció a persones amb demència
  • Monogràfic d’Atenció a persones en el procés final de la vida
  • Monogràfic d’Atenció domiciliària a la infància en situació de pluridiscapacitat
  • Autocura del cuidador
  • Mobilitzacions conscients
El nostre compromís també s’orienta cap a la formació de qualitat i especialitzada i estem acreditats per:
 • Norma ISO 9001, certificat de qualitat que acredita al compliment amb la normativa vigent en l’elaboració execució dels serveis
 • SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) en la formació dels certificats de professionalitat
 • Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, com dispositiu adscrit a la Unitat Docent Multidisciplinar de Geriatria del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per formar infermeres residents de l’especialitat d’Infermeria Geriàtrica (EIR Geriatría)
Acollim alumnes en pràctiques tant del Certificat de Professionalitat de Docència per a la Formació professional per a l’ocupació com del Postgrau d’Orientació i Inserció Laboral.
Les sessions són preferentment teòrico-pràctiques, on es combina una part de lliçó magistral amb altres metodologies com l’aprenentatge cooperatiu o la metodologia del “learning by doing”, que es centra en la idea de l’aprenentatge mitjançant el “fer”, i la gamificació que permet utilitzar eines lúdiques en entorns no lúdics.
La nostra experiència professional en l’atenció a les cures, ens proporciona una mirada que impregna totes les nostres formacions, orientant-les a obtenir una capacitació professional eficient. Considerem també que un altre valor molt important de la nostra formació és el treball en xarxa amb altres entitats socials, amb les que construïm iniciatives de col·laboració i sinergies en l’àmbit de la vulnerabilitat social i dependència.

 

ENLLAÇ  A  ESPAI VIRTUAL

 

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?
Posa’t en contacte amb la FAD SJD per telèfon (93 365 29 65 ext. 2) o envia un correu electrònic a fad.formacio@sjd.es