FAD-SJD

La Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu (FAD-SJD) és una entitat sociosanitària, sense ànim de lucre, vinculada a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

La FAD-SJD té com a missió oferir:

  1. Atenció integral, individualitzat i especialitzat a persones amb pèrdua d'autonomia.
  2. Formació a cuidadors professionals.
  3. Inserció laboral.

El Servei d’Atenció Domiciliària es desplega en diferents línies d’actuació: persones grans, infància, persones amb problemes de salut mental, persones amb malalties cròniques i comunitats religioses.