Àrea de RRHH

  • Responsable laboral i de RRHH:
  • Responsable nòmines i suport laboral: Cristina Paredes – c.paredes@fad-sjd.org