Àrea Assistencial

 • Responsable Àrea Assistencial:
  • Núria Codorniu Zamora
 • Equip d’infermeres:  
  • Raquel Alcalá Solà – Infermera Coordinadora Comunitats Religioses
  • Maria Merlo – Infermera Coordinadora Serveis d’Atenció Domiciliària
 • Suport planificació de serveis:
  • Yolanda Aranda
  • Lucía Jiménez
  • Núria Amposta
 • Persones professionals d’atenció domiciliària:
  • Infermeres assistencials, gerocultores, cuineres, fisioterapeutes, Auxiliars d’Ajuda a Domicili, netejadores.