Àrea Assistencial

 • Responsable Assistencial:
 • Equip d’infermeres:  
  • Cristina Hernández Buxeres – Infermera Gestora de Casos en Atenció Domiciliària
  • Raquel Alcalà Solà – Infermera Coordinadora Comunitats Religioses
  • Maria Edineia Merlo – Infermera Gestora de Casos en Salut Mental
 • Professionals de suport:
  • Alice Gala – Responsable de planificació de serveis
  • Lucia Jiménez – Administrativa Planificació de serveis
 • Professionals d’atenció:
  • Infermeres assistencials, gerocultores, cuineres, fisioterapeutes, Auxiliars d’Ajuda a Domicili, netejadores…