Equip

L’equip humà de la Fundació és el valor nuclear de la mateixa.

Està format per un grup de professionals d’estructura i suport que s’ubiquen a la seu de la Fundació (carrer Puiggarí, 5-7 BCN), i un grup de professionals que tenen el seu lloc de treball als diferents domicilis, serveis i/o comunitats.

Tanmateix a la FAD-SJD s’integren:

  • Un equip de voluntaris que ofereixen el seu temps i coneixements en acompanyaments a persones i suport als alumnes que es formen a la FAD-SJD
  • Un equip de professionals docents que col.laboren en el programa de Formació de Cuidadors Professionals.

Tots, en el seu conjunt, donen valor i contribueixen a desenvolupar el projecte de la nostra entitat.