Avís legal i Política de Privadesa

AVÍS LEGAL

El titular del lloc web fad-sjd.org/ (en endavant, el “lloc web”) es la FUNDACIÓ PRIVADA SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE SANT JOAN DE DÉU (en endavant, FAD), les dades d’identificació del Responsable del Tractament son les següents:

La Fundació privada Servei d’Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2687.


TERMES I CONDICIONS D’ÚS  

Accés al lloc web

L’accés al lloc web es gratuït, llevat el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada per el proveïdor d’accés contractat per l’Usuari. Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del lloc web no serà necessari el registre de l’usuari. Les dades introduïdes per l’usuari han de ser exactes, actuals i verídiques en tot moment.

Normes d’utilització del lloc web

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a lo establert en la Llei, la moral, l’ordre públic i en el present avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de lloc web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altre norma de l’ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu,  i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:

  1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  2. No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus o software maliciós) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa d’internet.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  1. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lítica o deslleial.
  2. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes cadena”, “estructures piramidals”, excepte aquestes autoritzades expressament pel usuari.
  3. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin al titular del lloc web o a tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació o contingut que suposi una violació al secret de comunicacions i a la legislació sobre protecció de dades.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a FAD davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pogués derivar del incompliment per part del usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se FAD el dret a sol·licitar una indemnització per els danys i perjudicis que corresponguin. FAD es reserva el dret de poder prohibir, a qualsevol usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en l’avís legal, l’ús dels serveis oferts a través del lloc web.


Vigència de les Condicions Generals d’ús

Les presents Condicions Generals d’ús han estat actualitzades amb data 21/11/2018. En qualsevol moment FAD pot procedir a la seva modificació. Per a la seva certesa, comprovi a cada connexió al lloc web de FAD la data d’actualització.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’ús del nostre lloc web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades de contacte indicades al capdamunt.


POLÍTICA DE PRIVADESA

La present política de privadesa té per objecte proporcionar informació sobre com tracta FAD les seves dades personals, en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

I.- Responsable del Tractament:

El Responsable del Tractament és la FUNDACIÓ PRIVADA SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE SANT JOAN DE DÉU, amb CIF G65525180 i direcció social a  Carrer Puiggarí 5-7, tercera planta, 08014 – Barcelona. Dades de contacte 93 365 29 65 i e-maildpd@sjdhospitalbarcelona.org.

II.- Finalitats i legitimació del Tractament de dades personals:
Tractament Alumnes/Inserció
Finalitat Gestió de les dades provinents del programa d’inserció laboral adreçat a persones en situació o risc d’exclusió social, com des de diferents cursos de formació que oferta l’entitat.
Legitimació 6.1.a) RGPD Consentiment de interessat

6.1.b) RGPD Contracte o mesures precontractuals

Termini de supressió El termini necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta del tractament de les dades.
Destinataris No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

Tractament Gestió de RRHH
Finalitat Gestionar el personal de l’entitat: selecció de personal, provisió de llocs de treball, contractació, gestió de nòmines i complements retributius, indemnitzacions per raons de servei, gestió de la jornada laboral, antiguitat, absències, permisos i llicències, vacances, prevenció de riscos laborals, investigació d’accidents de treball i malalties professionals, gestió d’assegurances, ajuts i prestacions socials, situacions administratives o laborals, seguretat social, control laboral, règim disciplinari, formació, gestió de procediments administratius i judicials.
Legitimació 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat

6.1.b) RGPD Contracte o mesures precontractuals

Termini de supressió El termini necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta del tractament de les dades.
Destinataris No es cediran dades a tercers, llevat l’obligació legal de transmissió a l’Administració tributaria, tresoreria de la seguretat social, Bancs i Caixes, Mútues i Jutjats i Tribunals.

 

Tractament Clients / Beneficiaris
Finalitat Gestió de les dades provinents dels diferents serveis/persones/beneficiaries que oferta l’entitat d’atenció domiciliària
Legitimació 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat

6.1.b) RGPD Contracte o mesures precontractuals

Termini de supressió El termini necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta del tractament de les dades.
Destinataris No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar les seves peticions, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no es podrà tramitar la sol·licitud.

III.- Destinataris:

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal o que hagi autoritzat expressament la seva cessió.

IV.- Drets:

Quins són els meus drets?

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment a través de la comunicació a la direcció de correu electrònic dpd@sjdhospitalbarcelona.org o per correu postal al  Carrer Puiggarí 5-7, tercera planta, 08014 – Barcelona. La seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional D’identitat o passaport o document legal vàlid.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el Delegat de Protecció de Dades a dpd@sjdhospitalbarcelona.org.  Tanmateix, si no està conforme amb el tractament realitzat per el Responsable del tractament o considera infringits els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Ús de “Cookies”

El lloc web Fundació d’Atenció a la Dependència utilitza “cookies” per emmagatzemar les seves preferències ajudant-lo a personalitzar la teva experiència en línia. Una cookie és un fitxer de text que és gravat en el seu disc dur per un servidor de pàgines web. Les galetes no es poden usar per executar programes o introduir virus al seu ordinador. Les cookies s’assignen a Vostè pel servidor en relació un-a-un, i poden ser llegides únicament per un servidor membre del domini que va emetre la cookie. Una de les principals avantatges de les cookies és que li estalvien temps. L’objectiu d’una cookie és informar-li al servidor web que heu tornat a una pàgina específica. Per exemple, si personalitzeu les pàgines a Fundació d’Atenció a la Dependència, o quan es registra en el lloc Fundació d’Atenció a la Dependència, una cookie al servidor web de la Fundació d’Atenció a la Dependència li permet recuperar la vostra informació específica en les subsegüents visites. Això simplifica el procés de registrar la seva informació personal com adreça de cobrament, adreça d’enviament, etc.

La propera vegada que torneu al mateix lloc web de Fundació d’Atenció a la Dependència, la informació que hagi proporcionat prèviament es pot recuperar de la cookie, i així les opcions que Vostè hagi personalitzat en la seva visita anterior a Fundació d’Atenció a la Dependència estaran disponibles sense necessitat que hagi d’escriure-les novament. Vostè té la possibilitat d’acceptar o rebutjar les cookies. La majoria dels exploradors d’Internet accepten les cookies automàticament, però si ho preferiu, podeu modificar la configuració perquè les rebutgi. Si escolliu refusar cookies podríeu no ser capaços d’experimentar completament les característiques interactives dels serveis oferts a Fundació d’Atenció a la Dependència o en els llocs web que visiti.

Seguretat de la seva Informació Personal

Fundació d’Atenció a la Dependència assegura la vostra informació personal davant d’accessos o usos no autoritzats. Fundació d’Atenció a la Dependència manté la informació d’identificació personal que proporcioneu en els servidors en un entorn controlat i segur, protegit d’accessos o usos no autoritzats. En cas que informació personal (com el nombre de la targeta de crèdit) es transmet a altres llocs webs, es protegeix mitjançant l’ús de protocols xifrats com el protocol SSL (Secure Sockets Layer).