Atenció Domiciliària

Oferim un servei d’atenció domiciliària personalitzat, integral i especialitzat a persones en situació de dependència que necessiten el suport d’un/a cuidadora/a professional.
Els serveis d’atenció domiciliària de la FAD-SJD són serveis de proximitat, d’atenció preventiva i de foment de l’autonomia personal. El suport a les persones té especial valor quan s’individualitzen les accions en els seus mateixos domicilis o entorns habituals.
La nostra cartera de serveis inclou l’atenció a:
  • Persones grans
  • Malalties cròniques
  • Malalties de la infància
  • Salut mental
  • Procés de fi de vida
  • Comunitats religioses
La FAD-SJD emmarca la prestació dels seus serveis cap a aspectes socials i sanitaris, entenent que la pèrdua d’autonomia, la dependència i les malalties cròniques associades, són més freqüents en les etapes de l’envelliment i del sobre-envelliment, però no són exclusives d’aquestes etapes, també poden afectar a persones d’altres edats. En qualsevol cas, es parla de la llar com a centre de les cures.
El model d’atenció de la FAD-SJD és un model humanista centrat en la persona, fent seus elements clau com la integració, la participació de la persona i/o la família, la col·laboració entre professionals, la transversalitat i el continu assistencial.
Coneix el nostre Model d’atenció sociosanitari de la FAD