Memòria 2021 de la FAD SJD

Ja podeu consultar la Memòria 2021 de la FAD SJD. Els darrers dos anys han suposat un repte continu que ha requerit l’exploració i el desenvolupament de noves línies d’activitat i creixement, així com la implicació de tot l’equip de la FAD SJD.

Entre altres aspectes de la Memòria 2021 FAD SJD, destaquem l’enquesta sobre el Servei d’Atenció Domiciliària, amb un grau de satisfacció del 95% entre els nostres usuaris.