La FAD-SJD premiada per la Fundació Infermeria i Societat del Col·legi d’Infermeria de Barcelona

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu (FAD-SJD) ha estat premiada, l’any 2018, per la Fundació Infermeria i societat del Col·legi d’Infermeria de Barcelona en la categoria ENTITATS.
Aquest reconeixement és gràcies al treball en equip que des del 2011 es realitza en l’assistència infermera a persones amb pèrdua d’autonomia i en la qual hi intervé el paper d’una persona cuidadora professional a domicili. Es reconeix així la millora de la qualitat de vida que suposen els programes assistencials que es desenvolupen per a persones grans, amb problemes de salut mental, en fase final de vida o infants en situacions de pluridiscapacitat o malalties amb dependència.