Visita Canònica Germà Superior Jesús Etayo

El dia 27 de febrer l’equip de la FAD-SJD va rebre la visita canònica del Germà Superior General Jesús Etayo.

Firma-Hno.-Etayo-300x229

El Germà J. Etayo es va interessar per l’equip de professionals de la FAD-SJD, així com per l’activitat assistencial, formativa i d’inserció que realitzen.

Agraïm la seva visita i les paraules que ens va deixar escrites: “Amb molta alegria he visitat la Fundació i dono gràcies a tots els col·laboradors que ofereixen el servei de la hospitalitat  de Sant Joan de Déu a moltes persones amb dependència. Que Sant Joan de Déu els hi continuï beneint a tots perquè puguin  fer el be a les persones i families”.